Välkommen till Svenska Quiltakademin

Bästa besökare - I och med försiktigt positiva signaler från myndigheterna hoppas vi kunna återuppta verksamheten mot hösten. Anmäl dig gärna som mottagare till våra sporadiska informationsutskick

Kurser -  Aktiviteter - Butik - Retreat - Utställningar