"Swedish Red/Red Earth", 155 x 150 cm

av Katriina Flensburg

Katriina Flensburg & Svenska Quiltakademin

Quiltakademin grundades och drivs av textilkonstnären (beteendevetaren och pedagogen) Katriina Flensburg sedan 1994. Genom sin konst, undervisning och sina föredrag var hon en tidig föregångare i Sverige och Norden när det gäller att återuppväcka och fördjupa intresset för det globalt intensivt växande textila skapandeområdet.


Katriina införskaffade sig omfattande kunskaper och färdigheter i ämnet under några års vistelse i USA. Efter sin hemkomst kompletterade hon sina studier med textila och estetiska ämnen vid Uppsala universitet, initierade en rikstäckande intresseförening (Kviltföreningen Rikstäcket, 1988) och engagerade sig som dess första ordförande. Hon uppmärksammade behovet av välstrukturerad, metodisk och komplett heltäckande undervisning inom ämnet. I och med Svenska Quiltakademin arbetade hon  fram ett pedagogisk koncept som både utgår från och bejakar såväl prestationsfritt hemmahantverk, teknik- och utförandemässigt avancerat konsthantverk och fritt konstnärligt skapande. Svenska Quiltakademins verksamhet kompletteras och berikas periodvis också av andra kursledare tillika Katriinas kolleger med olika textila specialkompetens.Katriina Flensburg/Art Quilt Studio

Sin egen konstnärsverksamhet bedriver Katriina i och genom sin ateljé 

"Katriina Flensburg/Art Quilt Studio". I skapandet utgår hon från fria experimentella tekniker inklusive dem som anammats från olika textila discipliner parallellt med framväxten av konstinrikntingen "Art Quilt". I internationella sammanhang är Katriina Sveriges mest erkända och flitigt förekommande konstnär inom området. Hon är  medlem i ett flertal konstnärssamfund såsom anrika Uppsala Konstnärsklubb för yrkesverksamma konstnärer, Svenska Konstnärers Riksorganisation/ KRO, Surface Design Association/ SDA samt branschorganisationen Studio Art Quilt Associates /SAQA där hon ingår i kategorin "Professional Artist Member" (jury antagning).https://www.katriinaflensburg.se/     

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art