Kurser

Kurser höst och vintersäsongen  2023-24  


En kursstart förutsätter i regel minst fem deltagare och en kursträff omfattar en heldag när inte annat avtalas.Träffdatumen överenskoms i samråd med gruppen och kursavgiften är avhängig av antalet deltagare. 

Intresseanmälningar och förfrågningar besvaras genom e-post info@quiltakademin.se och gärna i telefon 073-3877726. Varmt välkommen!


"Art Quilt" - Kursen i nyskapande arbete med fria textila tekniker pågår som vanligt över hela vinter- och vårsäsongen.Undervisningen består av lärarinitierade och handledda kompositionsuppgifter i omgångar av fem träffar. Grundläggande färg, form och kompositionsteori genomgås och repeteras återkommande. Arbetsformen lämpar sig väl till löpande anslutning av nya deltagare med grundläggande tekniska kunskaper. Varmt välkommen!


"Sampler Quilt" - Nya omgångar startas löpande vid tillräckligt antal deltagare. Kursen innebär undervisning i traditionell blockkomposition och den i sammanhanget traditionella sömnadstekniken skarvsömnad ("räta mot räta) samt bruk av moderna redskap och genrespecifika arbetsmetoder. Önska man skapa ett vadderat lapptäcke/"patchwork quilt" bör kursen kompletteras med handledning i hand- och/eller maskinquiltning (se nedan). Även enskild undervisning kan tillgås - välkommen med förfrågningar.


Maskinquiltning - Grundläggande kunskaper, teknik och kännedom om rationella tillvägagångssätt. Kursen består av  2-3 kursdagar med en tids mellanrum. Nya omgångar startas löpande vid tillräckligt antal deltagare och datumen för kursstarten och efterföljande sammankomst/-er överenskoms med gruppen.


Handquiltning - En grundläggande metodkurs till dig som föredrar avkopplande och meditativ handsömnad. Kursen förutsätter tillgång till antingen en färdigsydd quiltöverdel eller ett tygstycke med tilltalande mönster eller motiv (typ stora blommor eller andra föreställande motiv - typ i tyger avsedda för barn). Nya omgångar startas löpande vid tillräckligt antal anmälda. Antalet kursdagar och träffdatumen överenskoms med gruppen.


Applikation - Applikation är vid sidan av skarvsömnad den mest använda metoden vid traditionellt och modernt textilt skapande. Kursens längd är 3-5 kursdagar med en tids mellanrum. Den handleder i komposition och ger grundläggande kunskaper om tekniker samt kännedom om underlättande tillvägagångssätt. Antalet kursdagar och träffdatumen bestäms efter önskemål.


Kurser med egna önskemål om ämne, kunskapsnivå och inriktning kan tillhandahållas efter en förfrågan. All undervisning äger rum i vår trivsamma kurslokal som omfattar även ett utbud av tyger och tillbehör samt ett välutrustat kök. Tygförsäljning och bildföredrag kan också inkluderas vid studiebesök.