Kurser/Aktiviteter

Kurser /  Aktiviteter 

Kursadministrationen sköts fr.o.m. i höst av  Studiefrämjandet i Uppsala län. Kurserna ingår i SFRs kursutbud och anmälan sker genom SFRs hemsida via angivna länkar - se nedan.


 Säsongen Höst/Vinter 2021-22 inleds med följande:


Kurser (Obs nedan ändring)

1. Klassisk amerikansk/västerländsk quiltning/lappteknik 

 • Kursledare Katriina Flensburg
 • Målgrupp Nybörjare alternativt den som önskar grundläggande repetition av tillhörande traditionell/klassisk metodik
 • Information och anmälan

https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/oktober/grundkurs-i-amerikanskvasterlandsk-lappteknikquiltning/ 

OBS!  En ny möjlighet till ev. deltagande - anmälan som ovan:

Kurstarten är ändrad pga sent meddelade hinder. Första kurstillfället blir först söndagen 31/10 vilket också medför möjlighet till nyanmälan, plats kvarstår. (Uteblivna träffen 10/10 kompenseras med ett nytt i slutet av kursschemat, datumet överenskoms inom gruppen). Välkommen! 


2. Art Quilt; ursprung och utveckling, färg- och formteori, komposition, praktiska övningar 

 • Kursledare Katriina Flensburg
 • Målgrupp

         Väl invigda i grundläggande arbetstekniker med intresse för nyskapande

 • Information och anmälan

https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/oktober/art-quilt--nyskapande-kurs-med-moderna-textila-utforanden/


Schamaläggs längre fram under säsongen beroende på intresse och tidsutrymme:


Intresseanmälningar emottas genom e-post - se sista sidan.


3. Fria tygtrycksmetoder och bildöverföring på tyg

 • Kursledare Lena Wik
 • Målgrupp: Samtliga intresserade


4. Nordisk uttryck med sikte på Art Quilt - färg och form, faktakunskap, inspiration                och och handledda övningar

 • Kursledare Katriina Flensburg
 • Målgrupp: Väl övade i grundläggande tekniker med intresse för nyskapande


5. "Modern Quilt" är numera ett etablerat begrepp och skiljer sig defintionsmässigt              något från "Art Quilt". På kursen redogör vi för begreppet och tillämpar rationella                              tekniker med betoning på avskalad komposition och reducerad färgskala.

 • Kursledare Katriina Flensburg
 • Målgrupp: Den med grundläggande erfarenhet viss vana i nutida arbetstekniker


Klubbverksamhet

Fritt individuellt skapande med tillgång till handledning 

 • Nya deltagare välkomnas, arbetsformen är individuella eller gruppgemensamma projekt i en handledd cirkel (ej schemalgt t.v).

Föredrag

Bildföredrag om ämnen, skeenden och utveckling inom uttrycket ingår tidvis i nämnda programinslag eller utannonseras separat


Alla Quiltakademin-aktiviteter äger rum i en luftig och trivsam kurslokal med ett utbud av tyger och tillbehör och ett välutrustat kök. Pandemirestriktioner och allmän försiktighet iakttas.