Kurser /  Aktiviteter

Svenska Quiltakademin har under årens lopp tillhandahållit ett pedagogiskt heltäckande utbud och kursuppbyggnad inom genren. Kurserna och den både gruppvisa och individuella handledningen har omfattat såväl traditionella metoder och tekniker, etniska och kulturella uttryck och experimentellt nyskapande. Det grundläggande i undervisningen är att förmedla  kunskaper och åskådliggöra metoder som möjliggör självständigt eget skapande.


Till vinterhalvåret 2021-22 har vi glädjen att presentera följande utbud. Fr.o.m. denna säsong har vi med varm hand överlåtit all kursadministration till Studiefrämjandet i Uppsala län och kurserna ingår i deras utbud - se länk för anmälan vid respektive kurs.


Kurser

Klassisk amerikansk/västerländsk quiltning/lappteknik 

  • Målgrupp: Nybörjare alt. den som önskar grundläggande repetition av tillhörande taditionell metodik

Mer information och anmälan:

https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/oktober/grundkurs-i-amerikanskvasterlandsk-lappteknikquiltning/ 


Art Quilt; utveckling, färg- och formteori, komposition, praktiska övningar 

  • Målgrupp: Väl invigda i grundläggande arbetstekniker med intresse för nyskapande

Mer information och anmälan;

https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/oktober/art-quilt--nyskapande-kurs-med-moderna-textila-utforanden/


Schemaläggs senare i mån av intresseanmälningar och tidmässigt utrymme:

Fria tygtrycksmetoder och bildöverföring på tyg

  • Målgrupp: Samtliga intresserade

Nordisk färg och form - kunskap, inspiration och handledning med sikte på Art Quilt 

  • Målgrupp: Väl övade i grundläggande tekniker med intresse för nyskapand

Modern Quilt; rationella tekniker med betoning på avskalad komposition och reducerad färgskala 

  • Målgrupp: Den med grundläggande erfarenhet och vana i nutida arbetstekniker


Föredrag

Bildföredrag med ämnen, skeenden och utveckling inom uttrycket


Klubbverksamhet

Fritt individuellt skapande med tillgång till handledning 

  • inkluderar säsongsvis anslutning till QA- klubb. Nya medlemmar välkomnas varmt!


Samtliga aktiviteter äger rum i vår trevliga kurslokal med eget kök.