Textruta:  
Svenska Quiltakademins Quilt-A® koncept innebär periodvist återkommande kurser i lappteknik och quiltning samt ett intresse- och uppdragsbaserat utbud av fortsättningskurser och kurshelheter med olika teman. Till den som så önskar tillhandahålls en möjlighet till pedagogiskt upplagd kunskaps och färdighetsuppbyggnad genom diplomering. 

Det mesta av Svenska Quiltakademins schemalagda aktiviteter sker inom ramen för klubbverksamhet som förutsätter medlemskap. För mer information se ”Klubbutbud”.

Quilt-A® konceptet

Textruta: Quilt-A® programhelhet:

Svenska Quiltakademin

 

 

Svenska Quiltakademin

Centrum för textilt skapande

 

Postadress:

Ärentuna, Fjukby 241

743 91 Storvreta

Telefon:

0733 877726

E-post:

info@quiltakademin.se

 

 

Katriina Flensburg

textilkonstnär

 

Hemsida:

www.katriinaflensburg.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/