Textruta: ”Giant Kite with Shadow”
Priscilla Bianchi
Guatemala

Lapptäcke med  sk stockhus-

mönster, Uppland, Sverige

1900-talets början

Afroamerikansk ”Strip Quilt” från Alabama, USA, 1930 **)

Traditionell applikations-

täcke/quilt, Wisconsin,  USA,

1890  ***)

 

(*   International Quilt Study Center, University

of Nebraska-Lincoln / Object # 2000. 007. 0028)

 

 

Textruta: (**  International Quilt Study Center, University of
Nebraska-Lincoln /Object  # 2000. 004. 0152)
 

Amisk (Amish) barntäcke/quilt,

Illinois, USA , 1920-40 *)

(***  International Quilt Study Center, University

of Nebraska-Lincoln / Object # 1997. 007. 0878)

 

 

”The Black and White Quilt”

Annette Claxton

Storbritannien

Om quiltar och quiltning

 

Begreppet quiltning/kviltning (eng. quilting)

 

Ordet quiltning - sv. vaddstickning - syftar ursprungligen till den sömnadsteknik som traditionellt har använts för att förse brukstextilier (kläder, täcken) med ett isolerande och värmande skikt av fyllning. Quiltningsstygnen, enkla förstygn, fäster ihop två lager av tyg genom ett mellanlägg. Quiltning har också utnyttjats i rent dekorativt syfte. I det förflutna förekom quiltning ofta i kombination med olika typer av lappteknik.

 

I dagens internationella språkbruk omfattar begreppet ”quiltning” i regel både utövande av quiltning/vaddstickning, skarvsömnad (”räta mot räta”) och applikation, dvs alla de olika sömnadsteknikerna som av tradition har använts vid tillverkning av quiltade sängtäcken eller överkast. Ordet quilt har kommit att omfatta textila arbeten med olika karaktär, syfte och  funktion.

 

 

Hantverk, konsthantverk och konst

 

I dag förekommer quiltning globalt både som hobbybetonat lustfyllt hantverk, som konsthantverk och som textilkonst med individuella fria uttryck. Begreppet ”Quilt Art” används i regel som ett samlande begrepp för samtliga dessa uttryck.

Art Quilt

Den ordmässigt omvända termen ”Art Quilt” brukas däremot mer uteslutande som en beteckning för den nyskapande genren av quiltning där man frigör sig medvetet från den klassiska utövandets regelbundenhet och etablerade mönster och närmar sig den moderna abstrakta konsten. Quiltning som nutida konstform har sina rötter i 1970-talets USA men utövare återfinns numera över hela världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Quiltakademin

 

 

Svenska Quiltakademin

Centrum för textilt skapande

 

Postadress:

Ärentuna, Fjukby 241

743 91 Storvreta

Telefon:

0733 877726

E-post:

info@quiltakademin.se

 

 

Katriina Flensburg

textilkonstnär

 

Hemsida:

www.katriinaflensburg.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/

 

 

 

 

 

”Souvenirs”

Charlotte Yde, Danmark

”Volare”

Vuokko Isaksson, Finland

”Solaris”

Katriina Flensburg, Sverige

”Skuddpremie 1”

Bente Vold Klausen, Norge