Katriina Flensburg är textilkonstnär, föreläsare och lärare inom genren quiltning i dess vida bemärkelse. Som en av föregångarna i Norden har hon satt särskilt fokus på den textila konstformen som internationellt har kommit att benämnas som ”Art Quilt”, d.v.s. nyskapande quiltkonst. Katriina var en av initiativtagarna till och den första ordföranden i Svenska intresseföreningen Rikstäcket tillika upphovskvinnan till  Scandinavia Art Quilt Group med fyra nordiska konstnärer. Hon har varit styrelsemedlem i Svenska Textilnätet och är medlem i Uppsala konstnärsklubb, Svenska hantverkares och industriformgivarnas intresseorganisation KIF samt internationella Nordisk Textilkonst, Surface Design Association (SDA) och  Studio Art Quilt Associates (SAQA).

 

Katriinas arbeten har ställts ut i gallerier och i invitationella och jurybedömda utställningar i Sverige och övriga Norden, i ett flertal länder i övriga Europa samt i Kanada, USA och Japan. Hon förekommer i böcker, tidningar och utställningskataloger i ett flertal länder och hon har porträtterats i både inhemska och utländska facktidskrifter.

 

Katriina har studerat textila och estetiska ämnen vid Institutionen för hushållsvetenskap/  Textila avdelningen vid Uppsala universitetet samt vid Institutionen för konstvetenskap. Hon har därutöver genomgått en mängd kurser i olika genrer av textilt skapande. Hon har sin grundexamen inom området personalutbildning vid Uppsala universitet. Sina brett omfattande kunskaper inom quiltningens område har hon förvärvat bl.a. under en tvåårig vistelse i Berkeley, USA, samt genom kurser och workshops i anknytning till ett flertal internationella textila sammankomster.

 

Katriina har bidragit med artiklar om quiltkonsten till facktidskrifter i ett flertal länder. Hon har föreläst och undervisat hos olika utställnings- och utbildningsanordnare både i Norden och övriga Europa och hon har anlitats som föreläsare och lärare i olika internationella sammanhang.  Katriina bor tillsammans med sin man och ett antal katter på gården Plommonlunden i Ärentuna, där hon har sin ateljé och där även Svenska Quiltakademin har sina kurslokaler och sitt säte. 

 

Mer information: https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/

 

Svenska Quiltakademin

 

 

Svenska Quiltakademin grundades 1996 av textilkonstnären

Katriina Flensburg. Quiltakademin verkar för kunskapsspridning om quiltning/lappteknik som nöjesfyllt hantverk, konsthantverk och - i sina mer gränsöverskridande former - som ett mångsidigt uttryck inom den moderna textila konsten.

 

 

 

 

 

Svenska Quiltakademin

Centrum för textilt skapande

 

Postadress:

Ärentuna, Fjukby 241

743 91 Storvreta

Telefon:

0733 877726

E-post:

info@quiltakademin.se

 

 

Katriina Flensburg

textilkonstnär

 

Hemsida:

www.katriinaflensburg.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/

 

 

 

 

Svenska Quiltakademin