Svenska Quiltakademin

Klubbutbud vt 2018

Quiltakademin tillhandahåller två olika intresseklubbar med schemalagda aktiviteter. Anmälan sker

för ett verksamhetsår i taget. Medlemskap medför ett antal förmåner. Varmt välkommen att ansluta dig!

 

Quilt-A® Klubb DIY* - Hobbysömnad och introduktion till grundläggande kunskaper och färdigheter, individuell handledning (*Do It Yourself)

 

Åtta heldagsträffar under perioden september-november och januari-maj

Träffen äger rum löpande på en lördag eller söndag  kring mitten av varje månad

Träfftiden är kl 11 -17 

Aktiviteterna innebär fritt arbete med individuella nya eller oavslutade projekt

eller projekt på förslag av Katriina

I samtliga fall tillhandahålls handledning

Frekvent närvaro är önskvärd men ej obligatorisk

Fika med månadens bakverk ingår

 

Vårens 2018  DIY-träffar äger rum kl. 11-17 enligt följande:

 

Söndag     28 januari

Söndag    18 februari

Lördag     10 mars

Lördag     14 april

Lördag      5 maj       

 

Separata kallelser e-postas inför varje sammankomst.

 

 Välkommen med intresseanmälan och förfrågningar till  info@quiltakademin.se

 

Avgifter och betalning

 

 

Verksamhetsperioden september-maj  är fastställd  i syfte att reducera administration.

I mån av ledig plats kan anslutning dock ske även vid ingången av vårtermin.

Betalning av klubbavgift kan ske i två delar och in- och utträde är möjligt enl. nedan.

 

 

Avgifter:

 

Quilt-A® Klubb DIY:  kr 2200:- (Delbetalning: Hösten 1100:- / våren 1100:- )

Quilt-A® Klubb ART QUILT 2500:- (Delbetalning: Hösten 1250:- / våren 1250:- )

 

Vid ev. anslutning i båda klubbarna reduceras den sammanlagda avgiften med 15 %

Avgiften betalas först efter en bekräftelse om aktivitetsstart inklusive betalningsinformation.

 

In- och utträde

 

Inträde sker i början av höstsäsongen samt i mån av ledig plats vid ingången till vårterminen.

Utträde ur resp. klubb är möjligt vid årsskiftet före den andra delbetalningen - förutsätter en avanmälan per e-post senast 1 december.

 

 

Anmälan

 

Se information för respektive klubb.

 

 

 

 

 

Quilt-A® Klubb ART QUILT - Undervisning, kunskapsrepetition, handledda övningar och individuellt arbete enl. ök.

Säsongen ägnas åt projekt i enlighet med överenskomna riktlinjer.

 

Vårens 2018 AQ-träffar äger rum kl. 10-16 enligt följande:

 

Lördag     20 januari

Lördag     24 februari

Söndag    18 mars

Lördag     21 april                      

 

Separata kallelser e-postas inför varje sammankomst

 

Välkommen med intresseanmälan och förfrågningar till  info@quiltakademin.se

 

 

 

 

 

 

Klubbförmåner

 

Tillgång till en årlig sommarkurs alt. organiserad utflykt.

Skräddarsydda kurser, aktivitetsdagar eller privatundervisning till reducerat medlemspris (priset överenskoms enskilt vid varje arrangemang)

10% rabatt av butikssortimentet, tillgång till exklusiva erbjudanden och möjlighet till beställningar

Tillgång till klubbgemensamma profilprodukter

Medlemsbrev per e-post

 

 

+ Klubbgemensam säsongsavslutning med trevligt program!

+ Klubbgemensam säsongsavslutning med trevligt program!