Svenska Quiltakademin

Klubbutbud hösten 2018

Quiltakademin tillhandahåller två olika intresseklubbar med schemalagda aktiviteter. Anmälan sker

för ett verksamhetsår i taget. Medlemskap medför ett antal förmåner. Varmt välkommen att ansluta dig!

 

Quilt-A® Klubb DIY (”Do it yourself”) - Hobbysömnad och introduktion till grundläggande kunskaper och färdigheter, individuell handledning

 

Åtta heldagsträffar under perioden september-november och januari-maj

Träffen äger rum löpande på en lördag eller söndag  kring mitten av varje månad

Träfftiden är kl 11 -17 

Aktiviteterna innebär fritt arbete med individuella nya eller oavslutade projekt

eller projekt på förslag av Katriina

I samtliga fall tillhandahålls handledning

Frekvent närvaro är önskvärd men ej obligatorisk

Fika med månadens bakverk ingår

 

HÖSTENS 2018  DIY-träffar äger rum kl. 11-17 enligt följande:

 

Lördag      22 september

Lördag        3 november

Lördag        1  december

 

                

 

Separata kallelser e-postas inför varje sammankomst.

 

 Välkommen med intresseanmälan och förfrågningar till  info@quiltakademin.se

 

Quilt-A® Klubb AQ (”Art Quilt”) Undervisning, kunskapsrepetition, handledda övningar och individuellt arbete enl. ök.

 

Säsongen ägnas åt projekt i enlighet med överenskomna riktlinjer.

 

Höstens 2018 AQ-träffar äger rum kl. 10-16 enligt följande:

 

Lördag     18 augusti

Söndag    30 september

Lördag     10 november

 

Separata kallelser e-postas inför varje sammankomst

 

Välkommen med intresseanmälan och förfrågningar till  info@quiltakademin.se

 

 

 

 

 

 

Klubbförmåner

 

Tillgång till en årlig sommarkurs alt. organiserad utflykt.

Skräddarsydda kurser, aktivitetsdagar eller privatundervisning till reducerat medlemspris (priset överenskoms enskilt vid varje arrangemang)

10% rabatt av butikssortimentet, tillgång till exklusiva erbjudanden och möjlighet till beställningar

Tillgång till klubbgemensamma profilprodukter

Medlemsbrev per e-post

 

 

Avgifter och betalning

 

 

Verksamhetsperioden september-maj  är fastställd  i syfte att reducera administration.

I mån av ledig plats kan anslutning dock ske även vid ingången av vårtermin.

Betalning av klubbavgift för hela säsongen sker i två delar (ht & vt var för sig) och in- och utträde är möjligt enl. nedan.

 

 

Avgifter:

 

Quilt-A® Klubb DIY:  kr 2200:-

Quilt-A® Klubb ART QUILT 2500:-

 

Vid ev. anslutning i båda klubbarna reduceras den sammanlagda avgiften med 15 %

Avgiften betalas först efter en bekräftelse om aktivitetsstart inklusive betalningsinformation.

 

In- och utträde

 

Inträde sker i början av höstsäsongen samt i mån av ledig plats vid ingången till vårterminen.

Utträde ur resp. klubb är möjligt vid årsskiftet och förutsätter en avanmälan per e-post senast 1 december.

 

 

Anmälan

 

Se information för respektive klubb.