Textruta:  
Svenska Quiltakademins Quilt-A® koncept innebär periodvist återkommande kurser i lappteknik och quiltning samt ett intresse- och uppdragsbaserat utbud av fortsättningskurser och kurshelheter med olika teman. Till den som så önskar tillhandahålls en möjlighet till pedagogiskt upplagd kunskaps- och färdighetsuppbyggnad genom diplomering. 

Det mesta av Svenska Quiltakademins schemalagda aktiviteter sker inom ramen för klubbverksamhet  som förutsätter medlemskap. För mer information se ”Klubbutbud”.

Quilt-A® konceptet

Textruta: Quilt-A® programhelhet:

Svenska Quiltakademin

 

 

Svenska Quiltakademin

Centrum för textilt skapande

 

Postadress:

Ärentuna, Fjukby 241

743 91 Storvreta

Telefon:

0733 877726

E-post:

info@quiltakademin.se

 

 

Katriina Flensburg

textilkonstnär

 

Hemsida:

www.katriinaflensburg.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/