Textruta: ”Giant Kite with Shadow”
Priscilla Bianchi
Guatemala

Lapptäcke med  sk stockhus-

mönster, Uppland, Sverige

1900-talets början

Afroamerikansk ”Strip Quilt” från Alabama, USA, 1930 **)

Traditionell applikations-

täcke/quilt, Wisconsin,  USA,

1890  ***)

 

(*   International Quilt Study Center, University

of Nebraska-Lincoln / Object # 2000. 007. 0028)

 

 

Textruta: (**  International Quilt Study Center, University of
Nebraska-Lincoln /Object  # 2000. 004. 0152)
 

Amisk (Amish) barntäcke/quilt,

Illinois, USA , 1920-40 *)

(***  International Quilt Study Center, University

of Nebraska-Lincoln / Object # 1997. 007. 0878)

 

 

”Souvenirs”

Charlotte Yde, Danmark

”Volare”

Vuokko Isaksson, Finland

”Solaris”

Katriina Flensburg, Sverige

”S-Composition # 1” Marialouisa Spånga

Italien

”Skuddpremie 1”

Bente Vold Klausen, Norge

”The Black and White Quilt”

Annette Claxton

Storbritannien

Textruta:  
”Due Angeli”  Dörte Bach
Tyskland

Om quiltar och quiltning

 

Begreppet quiltning/kviltning (eng. quilting)

 

Ordet quiltning - sv. vaddstickning - syftar ursprungligen till den sömnadsteknik som traditionellt har använts för att förse brukstextilier (kläder, täcken) med ett isolerande och värmande skikt av fyllning. Quiltningsstygnen, enkla förstygn, fäster ihop två lager av tyg genom ett mellanlägg. Quiltning har också utnyttjats i rent dekorativt syfte. I det förflutna förekom quiltning ofta i kombination med olika typer av lappteknik.

 

I dagens internationella språkbruk omfattar begreppet ”quiltning” i regel både utövande av quiltning/vaddstickning, skarvsömnad (”räta mot räta”) och applikation, dvs alla de olika sömnadsteknikerna som av tradition har använts vid tillverkning av quiltade sängtäcken eller överkast. Ordet quilt har kommit att omfatta textila arbeten med olika karaktär, syfte och  funktion.

 

Hantverk, konsthantverk och konst

 

I dag förekommer quiltning globalt både som hobbybetonat lustfyllt hantverk, som konsthantverk och som textilkonst med individuella och fria uttryck. Begreppet ”Quilt Art” används i regel som ett samlande begrepp för samtliga dessa uttryck.

Art Quilt

Den ordmässigt omvända termen ”Art Quilt” brukas däremot mer uteslutande som en beteckning för den nyskapande formen av quiltning där man närmar sig den moderna abstrakta konsten. Man frigör sig medvetet från den klassiska quiltningens regelbundenhet och etablerade mönster. Quiltning som konstform har sina rötter i USA men utövandet har numera spridit sig över hela världen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Quiltakademin

 

 

Svenska Quiltakademin

Centrum för textilt skapande

 

Postadress:

Ärentuna, Fjukby 241

743 91 Storvreta

Telefon:

0733 877726

E-post:

info@quiltakademin.se

 

 

Katriina Flensburg

textilkonstnär

 

Hemsida:

www.katriinaflensburg.se

 

Facebook:

https://www.facebook.com/Katriina.Flensburg.Art/

 

 

 

 

 

För vidare läsning om quiltar och quiltning författad av Katriina Flensburg bekanta dig gärna i bl.a:

 

”Amerikansk quiltning - Från sängöverkast till väggkonst”, Medborgarskolans Riksorganisation 1989

 

Quilting in Scandinavia, Art/Quilt Magazine nr 3, USA,1999

 

”Quilt Art, Art Quilt eller Quilt som Quilt”, Quiltemagasinet nr 1, 1999, Norge

 

Återkommande artiklar och bokrecensioner i ovannämnd  publikation

 

”Quiltar och quiltning på 1700-talet”  (Nätpublikation: Durán Textiles Newsletter nr 6, juni 2007)

 

”Gustavianska Prakttäcken - En resa i tiden med hjälp av tyg” (Nätpublikation: Durán Textiles Newsletter nr 6 oktober 2008 (samt artikel i Quiltemagasinet nr 1 2009)